فیلتر ها؛ از مهم‌ ترین قطعاتی که در جاروبرقی، مستلزم این است که هر 6 ماه یک بار تعویض شود. وجود این قطعه در جاروبرقی باعث می‌شود که موتور دستگاه در بهترین حالت خود قراربگیرد و بیشترین مکش را تولید کند.